Skip navigationSWEN - Historie en niveaus

Associatie van
Wijndocenten


SWEN - Historie


Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw begon de wijnconsumptie toe te nemen. Zo dronk men in 1960 nog geen 2 liter wijn per persoon per jaar. In 1970 was de consumptie gestegen tot 5,15 liter per persoon en inmiddels is dat zo rond de 21 liter.
Parallel met de consumptie groeide de behoefte aan wijnkennis. Het toenmalige Bedrijfschap Slijters constateerde dat er een enorm gebrek was aan kaders. Voor degene die beroepshalve of uit liefhebberij een serieuze wijnopleiding wil volgen, is een degelijk en objectief examen vereist. Als bewijs dat de cursist een bepaald kennisniveau heeft, dient een succesvol examen te worden afgerond met een officieel diploma. Een objectieve beoordeling van het niveau van de wijnexamens en het examineren is daarom noodzakelijk. Om die reden is omstreeks 1980 de Stichting Wijn Examens Nederland (SWEN) opgericht door de branche; de Stichting Slijtersopleidingen (nu Wijnacademie) onder auspiciën van het Bedrijfschap Slijters, de Commissie Wijn van het HPA (het latere Productschap Wijn, inmiddels opgeheven) en de KVNW.

Sinds die begintijd is er veel veranderd.
Dit uit zich in de populariteit van de vele cursussen die leden van de AWD worden aangeboden. Meer weten van wijn is niet alleen beter adviseren en kiezen maar ook er meer van genieten. De cursisten beperken zich al lang niet meer tot wijnhandelaars, ook de horeca, thuiskoks en een hele schare liefhebbers. Het combineren met gerechten, maar ook de gedistilleerde dranken als gin en whisky en de bijzondere bieren trekken ook veel cursisten die hun kennis daarover willen opbouwen en uitbreiden.

Vanaf begin 2016 zie je een verschuiving van SWEN naar een nieuwe instantie SDEN die de examens niet alleen samenstelt, maar ook -onafhankelijk van de opleider- afneemt. Deze Stichting Dranken Examens en Normering ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens.

Uiteraard garanderen alle bij AWD aangesloten wijndocenten de kwaliteit van de via hun behaalde diploma’s.
De AWD - De leukste manier om wijnwijs te worden.

SDEN - De verschillende niveaus


Wijnvignet

Wat:
Een kennismaking met wijn voor mensen die, beroepsmatig of privé, iets van wijn willen weten.

Voor wie:

 1. (Parttime) medewerkers horeca, wijnafdeling in supermarkt, wijnhandel, slijterij en groothandel.
 2. Consumenten, wijnliefhebbers.


Aanvangsniveau: Beginners.

Niveau na het behalen van het examen
Het succesvol afleggen van het basisexamen wijn betekent dat de kandidaat in elk geval:

 1. Een klein aantal veel voorkomende druivenrassen kent.
 2. De belangrijkste klassieke en nieuwe wijngebieden (her)kent.
 3. Een aantal basissmaken (bijvoorbeeld droog, zoet, fruitig, kruidig) van wijn kan onderscheiden en benoemen.
 4. Een wijn- en champagnefles op juiste wijze kan openen.
 5. Een fles wijn kan decanteren.
 6. Enkele praktische serveertips kan geven zoals schenktemperatuur.
 7. Enige kennis over verantwoord alcoholgebruik heeft.
 8. Dankzij deze ‘brug’ beter voorbereid is op het SDEN-2 niveau.


Méér informatie en de exameneisen kunt u vinden op www.sden.nl

Wijnoorkonde

Wat:
Uitgebreidere kennis van wijn in het algemeen en specifieke wijnstijlen en de vaardigheden die nodig zijn om eenvoudige adviezen te kunnen geven bij een operationele functie in een winkel of restaurant.

Voor wie:

 1. Parttimers slijterij, wijnhandel en groothandel, afdelingschefs grootwinkelbedrijf en horecamedewerkers (bediening).
 2. Consumenten, wijnliefhebbers.


Aanvangsniveau: Beginners.

Niveau na het behalen van het examen
Het succesvol afleggen van het basisexamen wijn betekent dat de kandidaat in elk geval:

 1. Enkele belangrijke wijnstijlen kan benoemen.
 2. Enkele belangrijke factoren die de wijnstijl bepalen kan benoemen.
 3. Enkele belangrijke druivenrassen met hun kenmerken kan benoemen.
 4. Enkele belangrijke wijnproductiegebieden kan benoemen.
 5. Enkele belangrijke procedures kan benoemen voor ontvangst, opslag en verkoop van wijn.
 6. Eenvoudige proefnotities over wijn begrijpt.
 7. Basale wijn-spijscombinaties kan noemen of geven.
 8. Kennis heeft van de meest gangbare wijnvocabulaire.
 9. De belangrijkste eisen kent van de etiketteringsvoorschriften.


Méér informatie en de exameneisen kunt u vinden op www.sden.nl

Wijnbrevet


Wat: 
Bredere theoretische kennis van wijn, de basisprincipes van het proeven van wijn en het maken van elementaire proefnotities. Voor dit examen is een diploma op SDEN niveau 2 aanbevolen.

Voor wie:

 1. Voor hen die een bredere basiskennis van het product wijn nodig hebben in hun dagelijks werk in de horeca, in de groot- en detailhandel.
 2. Eveneens geschikt voor hen die een hobbymatige interesse in wijn hebben.

Aanvangsniveau: Beginners met enige wijnkennis.

Niveau na het behalen van het examen
Het succesvol afleggen van het SDEN examen niveau 3 betekent dat de kandidaat in elk geval:

 1. De belangrijkste wijnstijlen kan benoemen.
 2. De belangrijkste factoren kan benoemen die de stijl van een wijn bepalen.
 3. De belangrijkste druivenrassen met hun kenmerken kan benoemen.
 4. De belangrijkste wijngebieden in de wereld kan benoemen en op de kaart kan plaatsen.
 5. De termen op een etiket kan interpreteren en vertalen in wijnstijlen.
 6. De belangrijkste stille wijnen kan onderscheiden.
 7. De belangrijkste mousserende wijnen kan onderscheiden.
 8. De belangrijkste zoete en versterkte wijnen kan onderscheiden.
 9. De belangrijke procedures kan benoemen voor ontvangst, opslag en verkoop van wijn.
 10. Wijnen kan beoordelen op kwaliteit en voorzien van een proefnotitie waarin uiterlijk, geur en smaak worden beschreven.
 11. Uiteenlopende wijnspijs combinaties kan benoemen en beoordelen.
 12. Informatie kan geven over wijn en gezondheid en over verantwoord alcoholgebruik.

Méér informatie en de exameneisen kunt u vinden op www.sden.nl

Vinoloog

Wat:
Uitgebreide theoretische kennis van wijn met daarnaast een zware nadruk op de techniek van wijn proeven, het schrijven van proefnotities en het interpreteren van de proefbevindingen.
Voor toelating tot het examen op SDEN niveau 4 is het diploma op SDEN niveau 3 vereist.

Voor wie:
Voor hen die beroepsmatig wijnen moeten beoordelen en die het management deskundig moeten adviseren over wijnonderwerpen in uiteenlopende situaties.

Toelatingseis: diploma op SDEN niveau 3 of anderszins voldoet aan de eisen zoals gesteld op SDEN niveau 3.

Aanvangsniveau: gevorderden.

Niveau na het behalen van het examenHet succesvol afleggen van het SDEN examen niveau 4 betekent dat de kandidaat in elk geval:

 1. De invloed van de locatie en omgeving van de wijngaard op de stijl, smaak en kwaliteit van wijn en van de gangbare wijnbouwkundige interventies begrijpt.
 2. De belangrijkste aspecten op het gebied van wijnbereiding, rijping en botteling van wijn kan benoemen en hoe ze de stijl, smaak en kwaliteit van wijn beïnvloeden.
 3. De wetgeving (levensmiddelen, milieu, accijns, e.a.) kent zoals die van belang is voor de wijnimporteur, inclusief EU-wijnmarktverordening en andere verordeningen die op wijn van toepassing zijn.
 4. Kennis heeft van de internationale en Nederlandse wijnmarkt en van de belangrijkste (bedrijfs)economische aspecten van de wijnhandel.
 5. Op de hoogte is van de belangrijkste aspecten van kwaliteitsbeheersing en controle inclusief HACCP en de Hygiënecode van het Productschap Wijn.
 6. De sleutelgebieden van de belangrijkste wijnlanden ter wereld kan benoemen, met waar relevant hun deelgebieden en gemeenten.
 7. De kenmerken van de stille wijnen uit deze gebieden kan beschrijven en de belangrijkste factoren die prijs en kwaliteit van die wijnen bepalen, kan benoemen inclusief toegestane en gebruikte druivenrassen.
 8. De belangrijkste wijngebieden voor mousserende wijnen in de wereld kan benoemen, hun productiemethoden en de belangrijkste factoren die verantwoordelijk zijn voor hun stijl, smaak en kwaliteit kan aangeven.
 9. De belangrijkste wijngebieden voor versterkte wijnen in de wereld kan benoemen, hun productiemethoden en de belangrijkste factoren die verantwoordelijk zijn voor hun stijl, smaak en kwaliteit kan aangeven.
 10. Klanten uitgebreid kan adviseren over de belangrijkste wijnen ter wereld, hun prijs, stijl en kwaliteit, en medewerkers over verkoop en opslag van wijn.
 11. De principes van wijnspijscombinaties begrijpt en die kan toepassen.
 12. Uitgebreide informatie kan geven aan klanten en medewerkers over alle zaken gerelateerd aan de gezondheidsaspecten van wijn (inclusief verantwoord alcoholgebruik).
 13. Een proefnotitie van een wijn kan schrijven.
 14. Op basis van die proefnotitie conclusies kan trekken over de stijl, kwaliteit en prijs van de belangrijkste wijnen ter wereld.
 15. Een wijn deskundig kan beschrijven.


Méér informatie en de exameneisen kunt u vinden op www.sden.nl

Magister Vini

Wat:
Gedetailleerde kennis en inzicht in de wijnbranche in de meest brede zin van het woord.
Voor toelating tot het examen op SDEN niveau 5 is het diploma op SDEN niveau 4 vereist.

Het examen op niveau 5 bestaat uit twee onderdelen:

 1. Vier theoretische examens en drie praktische wijnproef-examens.
 2. Het schrijven van een professionele scriptie over een in overleg met de Examen Commissie MV gekozen onderwerp.


Voor wie:
Niveau 5 is bedoeld voor hen die hun kennis en inzicht op het hoogste professionele niveau willen laten toetsen. Het is een examen voor wijnprofessionals die beslissingen moeten nemen op managementniveau, informatie moeten interpreteren en daarvoor een gedegen kennis nodig hebben van producten, markten en trends. Om aan het examen deel te kunnen nemen dient de kandidaat over een diploma op SDEN niveau 4 te beschikken. Een gedegen kennis van met name de Nederlandse, Engelse en Franse taal is noodzakelijk. De Examen Commissie MV kan de kandidaten vragen een taalkundig onberispelijk essay te schrijven van minimaal 800 en maximaal 1200 woorden over een nader op te geven onderwerp.

Aanvangsniveau: professionals.

Niveau na het behalen van het examen. Het succesvol afleggen van het SDEN examen niveau 5 betekent dat de kandidaat in elk geval:

 1. Voldoende kennis en begrip heeft van alle relevante processen van wijnbouw, wijnbereiding, rijping, behandeling en verpakking van wijn.
 2. Begrijpt welke opties de wijnboer en de wijnmaker in de verschillende stappen in het totale proces tot hun beschikking hebben om de stijl, kwaliteit en waarde van de wijn te beïnvloeden.
 3. Diepgaande kennis heeft van alle relevante wijngebieden en versterkte, mousserende en stillewijnen in de wereld.
 4. Uiteenlopende versterkte, mousserende en stille wijnen kan beoordelen en van een adequate proefnotitie kan voorzien.
 5. De sleutelfactoren kan beschrijven die de productie, handel, wetgeving en marketing van versterkte, mousserende en stille wijn beïnvloeden.
 6. Diepgaande kennis heeft van de verschillende types en stijlen van versterkte, mousserende en stille wijnen.
 7. Kennis van de markten van alcoholische dranken commercieel kan toepassen.
 8. De aspecten van marketing van alcoholische dranken kent.
 9. Diepgaande kennis heeft van de Nederlandse wijnmarkt, de historie, de wetgeving, de handelsstructuur, en de verschillende individuele sectoren (van discounters, supermarkten, gespecialiseerde wijnhandel, slijterij, internetverkoop tot horeca, gastronomie en duty free).
 10. Een marketingplan kan schrijven voor de introductie van een nieuwe wijn in de Nederlandse markt.
 11. Een businessplan kan schrijven voor een wijnhandel.
 12. Persoonlijke ervaring heeft in een wijngaard, in een wijnkelder en bij een bottellaar, zowel op het gebied van wijnbouw, wijnbereiding als behandeling en botteling van wijn, als ook op het gebied van kwaliteitscontrole.

Méér informatie en de exameneisen kunt u vinden op www.sden.nl